Suomen elokuva-alan kannanotto: Lounais-Suomen AVI ei piittaa hallituksen hybridistrategiasta

Suomen elokuva-alan yhdistyksiä edustava Filmikamari on julkaissut kannanoton koskien Lounais-Suomen aluehallintoviraston koronarajoituspäätöstä. Julkaisemme sen alla sellaisenaan.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston koronarajoituspäätös Varsinais-Suomeen (15.11.2021) vähät välittää hallituksen hybridistrategiasta ja kulttuuritilaisuuksille annetuista lupauksista.

Elokuva-ala on koko korona-ajan vaatinut, että koronarajoitusten on oltava tarkoituksenmukaisia, tarkkarajaisia ja niiden pitää perustua faktoihin yleisötilaisuuksien turvallisuudesta.

Elokuvateattereissa on käynyt korona-aikana yli 4,6 miljoonaa suomalaista (maaliskuu 2020 – marraskuu 2021) ilman tunnettuja tartuntaketjuja.

Tämän vuoksi olimme ilahtuneita hallituksen hybridistrategiasta, johon liittyi THL:n viranhaltijoiden tekemä arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä.

Tämän riskitaulukon mukaan, mm. elokuvateatteritoiminta oli –  kuten oikein on – vähäriskisten tapahtumien joukossa. Hallituksen hybridistrategiassa suositeltiin, että pieniriskisiä tilaisuuksia ja toimintoja ei suositella rajoitettavaksi lainkaan. Tähän luotimme, tästä iloitsimme.

Viime viikolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi rajoituksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle. Rajoituksissa otettiin huomioon kiinteiden istumapaikallisten yleisötilaisuuksien todettu turvallisuus.

Seuraava rajoitusmääräys tuli Lounais-Suomen AVIlta, täysin varoittamatta, seuraavasta päivästä alkavana ja hallituksen hybridistrategian vastaisena.

Ymmärrämme, että valta rajoituksista on aluehallintovirastoilla. Yritysten ja kansalaisten tulisi kuitenkin voida luottaa siihen, että mitä Suomen hallitus linjaa, virkamiehet toteuttavat nopeasti, viivyttelemättä ja oikein. Yritysten pitää pystyä ennustamaan toimintaansa ja viestimään asiakkaille, että palvelut ovat turvallisesti tarjolla. Ei voi olla niin, että AVIt pyyhkivät Valtioneuvostolla pöytää ja määräävät rajoituksia kokonaisille toimialoille seuraavalle päivälle.

Valtioneuvosto on osoittanut viisautta yleisötilaisuuksien rajoitusten suhteen hybridistrategiassaan. Toivomme, että hallitus ottaisi kaikki välineet käyttöön, että myös virkamiehet toimisivat hallituksen linjausten mukaisesti.

Tero Koistinen
Toimitusjohtaja
Suomen Filmikamari ry

Suomen Filmikamari on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto – SEOL ry sekä Suomen elokuvatoimistojen liitto ry (SEL).

Järjestöt edustavat kattavasti suomalaisia elokuvateattereita sekä Suomessa toimivia elokuvien maahantuojia ja levittäjiä.